Wie zijn wij?


De werkzaamheden bewegen zich op een 3-tal terreinen. Het adviseren op het grensvlak van
aanbesteding en gunning. Hierbij is (RAW/UAV 2012) bestekskennis van groot belang. Maar ook
de diverse aanbestedingsregels, waaronder ARW 2012 en de ARN 2013, hebben hierop invloed.
Het hierbij ondersteunen en trainen van het middenkaderpersoneel vormen de kerntaken.

Een herstel van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is van belang voor het "nieuwe" aanbesteden op basis van EMVI. Ook hieraan dragen wij ons steentje bij door diverse seminars en workshops te organiseren. Hierbij wordt de
problematiek van het aanbesteden en inschrijven vanuit de praktijk behandeld. Een belangrijke
doelstelling is om te komen tot wederzijds begrip zonder daarbij afbreuk te doen aan de “spelregels”.            
Het over- en weer erkennen als gelijkwaardige contractpartners vormt hierbij het uitgangspunt.

De gelijkwaardigheid van contractpartner vereist ook van de aannemer de nodige competentie.
Het kunnen “meespelen” is niet een kwestie van technische deskundigheid maar vereist andere
competenties. Deze liggen veel meer op het vlak van regelgeving en administratieve
vakkennis. Dergelijke deskundigheid is van groot belang en wordt veelal gemist. Door het tijdelijk
aanstellen van onze projectcontrollers en procesmanagers wordt voorzien in deze specifieke
behoefte. Kennisoverdracht en communicatie vormen daarbij de sleutelwoorden.


Workshops

  • Inschrijvingsproblematiek volgens ARW 2012 versus RAW 2010
  • EMVI in combinatie met een RAW+ bestek
  • UAV 2012 en de procedures van Meer- en Minderwerk
  • Slim inschrijven! Beloond of bestraft?

Voor meer workshops, klik hier.
 

De trainingslocaties zijn in Apeldoorn, Harderwijk en Veenendaal.