structuur par 35

Projectmanagement


Als aannemer wordt u meer en meer geconfronteerd met procedurele administratieve handelingen tijdens de start en uitvoering van infrastructurele projecten. Dit specialisme kunt u door Infra Consultancy uit laten voeren. Wij zijn als geen ander op de hoogte van de verplichtingen en rechten van opdrachtgever en opdrachtnemer. Het “acteren” conform de UAV 2012 en de regelgeving op het gebied van de RAW biedt voor u mogelijkheden. U wordt verlost van de druk op de administratieve rompslomp en kunt zich volledig richten op de technische uitvoering. 

Infra Consultancy als uw projectcontroller zorgt voor “de vinger aan de pols” wat betreft de contractuele verplichtingen en rechten. Onze ervaring is dat projecten met een bepaalde juridische bedding, RAW/UAV 2012, alleen op deze wijze uitgevoerd kunnen en moeten worden. Waar de marge’s tot onder het nulpunt zijn gezakt is een strakke regie voor u een “must” geworden. Een bijkomstigheid is dat Infra Consultancy de gehele bedrijfsvoering heeft afgestemd op het beheersbaar maken van projecten.