Mediation UAV/RAW

Wanneer is mediation zinvol

Persoonlijke of zakelijke overwegingen:

Behoud van de relatie: als er voorheen een duurzame relatie met de andere partij was zoals bijvoorbeeld bij zakenpartners, buren, familie, werknemers of werkgevers. Bij mediation is de kans op behoud of herstel van de zakelijke of persoonlijke relatie groot. Er is na afloop geen winnaar of verliezer, maar –als het goed is-een win-win situatie.
 

  • Emotionele betrokkenheid: de emoties die bij het conflict betrokken zijn komen meestal voort uit communicatieproblemen met de andere partij. Deze storingen kunnen de eigenlijke oorzaak van het conflict zijn. Aangezien de rechter de zaak vooral behandelt aan de hand van de aangevoerde juridische en feitelijke argumenten, is hier weinig ruimte voor de achterliggende emotionele standpunten. De mediator kan hier wel rekening mee houden. Er is bij de mediation aandacht voor alle belangen van partijen en niet alleen voor de juridische kant van de zaak.
     
  • Privacy: wanneer men vanwege de privacy geen openbare zitting wenst en men geen belang heeft bij een openbare uitspraak. Bij mediation is het mogelijk om het conflict vertrouwelijk te behandelen, omdat er een geheimhoudingsplicht is voor alle betrokkenen.


Arbitrage

De Raad van Arbitrage speelt onder de huidige regelgeving een belangrijke rol voor de beslechting van geschillen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De gang naar de Raad van Arbitrage is in onze branche laagdrempelig en eenvoudig. Ondanks haar eenvoudigheid is de Raad van Arbitrage geen gemeen goed voor de middel en kleine ondernemer. Hierin speelt onbekendheid met de gang van zaken en hoe te handelen in zo’n zaak een belangrijke rol.

De “juridisering” van het aanbesteden en uitvoeren van werken noopt wellicht u ook om door middel van de Raad van Arbitrage uw recht te verkrijgen. Hierbij zult u zich moeten laten adviseren door een advocaat. De hoge kosten van deskundige juridische hulp spelen wellicht hier ook parten. 
Infra Consultancy heeft met haar specifieke bouwrecht kennis een objectieve kijk op de gerezen geschillen en wil u adviseren in de haalbaarheid van een dergelijk proces. Een geschil uitvechten voor de Raad van Arbitrage is in negen van de tien gevallen vaak niet nodig. Onze dienstverlening gaat verder dan het juist voeden van het dossier. Een verandering in de aanpak van het project op het gebied van het documenteren en werken volgens het bestek voorkomt in veel gevallen een arbitrage zaak. Hierin is het op de juiste wijze inspelen op actuele regelgeving en anticipatie op jurisprudentie een must.