Veranderprocessen Contractmanagement

De uitvoerder is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het technisch resultaat. Dat resultaat wordt door de toezichthouder / directie UAV getoetst. De laatste 10-tal jaren is de mate van controleerbaarheid op de werkvloer veranderd. Het borgen en toetsen van kwaliteit van het gerealiseerde wordt meer en meer bij de aannemer zelf gelegd. Dit betekent voor de uitvoerder een veranderende rol. Het toetsen en administratief vastleggen van de gerealiseerde toestand wordt van groot belang. De transitie van uitvoerder naar projectcontroller vergt uiteraard ook andere competenties. Infra Consultancy begeleidt uw uitvoerders/projectleiders hierin. Onze methode van "Lean and Learn" blijkt effectief en zorgt dat het veranderproces "rijpt" en daarmee professionaliseert binnen uw organisatie.