Opbouw prijzen en normenbestand

Naast de bekende prijzen- en normenbestanden van Archidat Bouwkosten© (http://bouwkosten.bouwformatie.nl/)  is het voor aannemers van belang dat zij haar “eigen” kostenbestanden ontwikkelen en hanteren bij het opstellen van de kostprijsbegrotingen en inschrijvingen. Infra Consultancy heeft jarenlange ervaring in het opstellen en onderhouden van prijs- en normbestanden. Het intelligent opbouwen van dergelijke bestanden zorgt voor een degelijke basis bij het afprijzen en het inschrijven op de dag van de aanbesteding. Vervolgens vormt deze informatie ook de basis bij de werkvoorbereiding en inkoop en niet in de laatste plaats bij een juiste kostprijsbewaking. Diverse (middel)grote en kleine aannemers in de Infra-branche maken gebruik van de door ons ontwikkelde bestanden.

Neem contact op met Iddo Ester iddo@infraconsultancy.nl voor uitgebreide informatie.