Risicoanalyse tenders

Second Opinion

De huidige ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsbeleid nopen alle partijen, zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende, tot kennis op het gebied van contractmanagement.
Aanbestedingsreglementen (ARW 2016). Besteks- en contractvormen (RAW 2015, UAV 2012 en UAV-GC) hebben een bepaalde juridische status, neem daarbij de onder druk staande marge’s en de ingrediënten zijn compleet om het gehele bedrijfsbureau op het gebied van risicomanagement naar een hoger plan te tillen

De complexiteit van de projecten vereist dat wij in de calculatiefase al werken met zogenaamde precontractuele projectteams.Hierin zijn alle disciplines vertegenwoordigd die nodig zijn voor de realisering van de projecten. Inzicht in de eenduidige besteksinterpretatie is hierbij van groot belang. Risicomanagement drukt een groot stempel in de uiteindelijke commerciële aanbieding. De betrokkenheid van de disciplines voorkomt hierbij dat risico’s overtrokken of onderschat worden. De taken binnen het precontractuele projectteam zijn voor een ieder helder. Opleiding op de terreinen van aanbesteding en contracttering krijgt binnen onze organisatie de hoogste prioriteit. Dit heeft de afgelopen jaren geleidt tot een voortgaande verdieping van de kennis bij de calculatoren maar ook training van de uitvoerders in de  administratieve en contractuele verplichtingen op het gebied van besteksadministratie.