Links

www.tenderned.nl
Publicatie van aanbestedingen (Min. van Economische Zaken).

www.aanbestedingskalender.nl            
Publicatie van aanbestedingen (CROW)

www.aanbestedingsadvocaat.nl
Bartels Sueters Fischer is een proces- en adviespraktijk in het (Europese) aanbestedingsrecht. De
juridische dienstverlening aan ondernemingen en aanbestedende diensten is gebaseerd op jarenlange
ervaring in het aanbestedingsrecht in uiteenlopende sectoren zoals zorg, bouw, revalidatie-   middelen, afvalverwerking/verwijdering, nutsbedrijven, vervoer en ICT.

www.bouwinfrapark.nl
Bouw & Infra Park is het opleidings- en kenniscentrum voor de sector bouwnijverheid. Denk hierbij
aan: bedrijfshuisvesting, vergaderen, confereren en evenementen.

www.cbp.nl
Uw strategische en pragmatische inkooppartner.

www.cobouw.nl
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws in de bouwwereld.

www.crow.nl 
CROW is hét nationale kenniscentrum voor verkeer-, vervoer en infrastructuur. In deze non-profit
organisatie werken Rijk, provincies, gemeenten, aannemersorganisaties, adviesbureaus,
openbaarvervoerorganisaties en onderwijsinstellingen samen vanuit hun gemeenschappelijke
belangen bij ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen.

www.gwwkosten-online.nl
Gratis bouwkosteninformatie 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Met Bouwkosten-online heeft u de beschikking over actuele prijzen van meer dan 30.000 artikelen,
12.000 bouwdelen en meer dan 600 producenten en leveranciers. De bouwkostengegevens worden
continu geactualiseerd.

www.gwwweb.nl    
Informatienetwerk voor de grond-, weg- en waterbouw.
Op GWWweb meer dan honderden grondverzet, wegenbouw en waterbouw vacatures, duizenden GWW-links,
GWW-nieuws, Marktplaats en nog veel meer.

www.jure.nl
Jure.nl maakt rechterlijke uitspraken online toegankelijk door de publicatie ervan op de website www.jure.nl.
Daarbij gaat het om een selectie van uitspraken welke juridisch interessant zijn of om uitspraken in zaken
waar algmene maatschappelijke belangstelling voor is.

www.pianoo.nl       
PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden; netwerkorganisatie voor overheidsopdrachtgevers. Iedereen
die zich bij de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen
en diensten kan bij PIANOo terecht voor informatie, advies en praktische tips.