Conversie ERP-bestanden (SAP/BAAN)

Het werken met uniforme referentie prijzen en normenbestanden verhoogt de focus op het scherp inschrijven. Het ontwikkelen van een “eigen”  PN  (prijzen- en normen) bestand  vergt kennis en inzicht in de calculatiemogelijkheden. De RAW methodiek, de mogelijkheden op het terrein van budgetbewaking, het vlak voor de aanbesteding strategisch in kunnen schrijven, het heeft alles te maken met de wijze waarop dergelijke bestanden zijn opgebouwd.

Daarnaast is het borgen van kennis in de organisatie mede mogelijk door het gebruik van een dergelijk intelligent bestand. Infra Consultancy heeft jarenlange ervaring op dit terrein en heeft voor diverse grote aannemers in de infra dergelijke bestanden ontwikkeld.   Vraag Iddo Ester iddo@infraconsultancy.nl  naar de mogelijkheden voor uw organisatie.