Training on the job

Training & coaching

De trainingen zijn deels op maat, afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie en rekening houdend met uw wensen en eisen. Op die manier verdiepen uw medewerkers zich in de materie en in de accenten die u in uw ondernemingsbeleid vaststelt. 
In-house trainingen hebben diverse voordelen. In de eerste plaats bespaart u kosten. U betaalt namelijk een vast tarief, zodat de training bij meer deelnemers alleen maar voordeliger wordt. Daarnaast bent u ervan verzekerd dat al uw medewerkers hetzelfde leren en de materie dus ook op dezelfde manier toepassen in de praktijk

Bij in-house trainingen ligt de groepsgrootte tussen de 8 en 12 deelnemers. Dat maakt de training voor u financieel interessant en didactisch verantwoord. Voorwaarde bij in-house trainingen betreft de faciliteiten. U zorgt voor de trainingsruimte, de lunch e.d. De presentatiemiddelen worden door ons meegebracht.

Wij streven tijdens onze trainingen naar een maximaal leereffect. Het aantal deelnemers per training ligt hier rond de 8. In een dergelijke groep is er voor iedere deelnemer voldoende ruimte en aandacht. De trainingen bestaan doorgaans uit oefeningen, discussies en showcases. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om individueel vragen te stellen

Naast "op maat" trainingen kunt u bij ons ook terecht voor "open inschrijving" cursussen. Deze trainingen maken onderdeel uit van ons uitgebreide trainingsprogramma voor het GWW middenkader personeel. Het onderdeel zoals hieronder beschreven vormt samen met de overige trainingsblokken de competenties voor de functie van GWW contractmanager.

Wij kiezen bewust voor een ervaringsgerichte werkwijze. De deelnemers gaan zoveel mogelijk zelf aan de slag. Onze concepten baseren wij op bestaande projecten. Hierin is veel ruimte voor eigen (praktijk)inbreng en goed onderbouwde feedback. Thema’s die de bouwstenen vormen zijn onder andere ARW 2016, UAV 2012, RAW 2015 e.d.

Samen werken, ervaringen delen en nadenken over wat zich in de praktijk voordoet. Zo leren deelnemers zoveel mogelijk van elkaar.  Actuele vragen en leermomenten zetten wij op een heldere wijze om in concrete inzichten. Het resultaat is verandering van denken en doen én van houding en gedrag.

Uiteraard speelt de trainer-coach bij dit alles een centrale rol, hij is namelijk degene die initieert, motiveert en stimuleert! Trainer-coaches van Infra Consultancy hebben meerdere jaren ervaring in trainen en coachen en staan garant voor een optimaal resultaat.

‘Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp’

Wat mag u concreet verwachten?
• In het voortraject smeden wij úw en onze verwachtingen gezamenlijk om tot feitelijke en heldere afspraken en meetbare doelstellingen.
• Het doel en de weg er naar toe communiceren wij ook naar de deelnemers, hun eigen behoeften en verwachtingen spelen hierbij een rol.
• De betrokkenheid is groot door vroegtijdige inschakeling van de deelnemers.
• Stimulerende trainingsvormen halen het beste uit de deelnemers. Theorieën en de eigen praktijk liggen ten grondslag aan de trainingen. Om hun doel te bereiken worden deelnemers uitgenodigd zelf hun projecten in te brengen.
• Ruime aandacht voor de implementatie in de praktijk geeft een optimaal resultaat. U geeft zelf aan of de nazorg bestaat uit een serieuze follow-up of een nascholing in “using tools”.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Infra Consultancy (0318-56 57 58 of 06-52 31 31 52)