Implementatie Calculatiemethodiek

Ten behoeve van deugdelijke kostprijs begrotingen is een intelligent prijzen- en
normenbestand niet alleen wenselijk maar noodzaak. Nog belangrijker hierbij is zorg te dragen dat de hiervoor ontwikkelde bestanden eenvoudig kunnen worden onderhouden.
Loonontwikkelingen, materiaalprijs mutaties, veranderende en gewijzigde regelgeving (bijv. RAW catalogus) dienen eenvoudig doorgevoerd te kunnen worden. Om te komen tot dergelijke intelligente bestanden is specifieke kennis en “overview” van
belang. Infra Consultancy heeft jarenlange ervaring in de ontwikkeling van dergelijke
bestanden. Zowel voor het groot als klein infrabedrijf.